Studievejleder

Vi har selvfølgelig en studievejleder tilknyttet som du er velkommen til at ringe og maile til. Studievejlederen kan hjælpe dig med mange forskellige emner som fx studiemæssige og personlige problemer, fastholdelse og gennemførelse af uddannelsen. Studievejlederen kan henvise til Studenterrådgivningen.
Du kan kontakte studievejlederen ved at benytte kontaktformularen her på siden.
På eGUX står vi klar til at hjælpe dig hvis der skulle opstå tekniske problemer. Kontakt os ved at benytte kontaktformularen her på siden.

 

Studieaktivitet

Du er forpligtet til at være studieaktiv for at modtage uddannelsesstøtte og være elev på eGUX.
At være studieaktiv betyder, at du følger undervisningen og afleverer dine opgaver. Mere præcist betyder det, at du skal gave 23 lektioner om ugen og aflevere dine øvelsesopgaver til dine undervisere.

 

Eksamen

Der er skriftlige og mundtlige eksaminer for alle eGUX uddannelser. Der vil i samarbejde med insitutioner i elevens hjemby blive afholdt afsluttende eksamen. Tidspunktet for hvornår du skal til skriftlig eksamen planlægges centralt og alle skriftlige eksaminer afholdes på tidspunkter fastsat af IKIN. Datoer for skriftlig eksamen vil i god tid fremgå af Lectio. Dato for mundtlig eksamen offentliggøres på Lectio, når eksamensplanen offentliggøres. Du kan altid spørge din underviser hvis du er i tvivl.

For at få information om dine eksaminer, kan du altid kontakte eGUX ved at benytte kontaktformularen her på siden.

 

Terminsprøver

Terminsprøver på eGUX er en del af uddannelserne. Til terminsprøverne får du mulighed for at øve en eksamenssituation og opgave. Tidspunktet for hvornår terminsprøver gennemføres afhænger af hvilken eGUX uddannelse du tager og vil i god tid fremgå af Lectio. Du kan altid spørge din underviser hvis du er i tvivl.

 

Eksamensregler for skriftlige og mundtlige eksaminer

De skriftlige eksaminer som indgår i eGUX uddannelserne vil altid blive afholdt via den online opgaveportal Wiseflow. Alle skriftlige eksamensopgaver bliver udleveret via Wiseflow, og du skal aflevere alle dine skriftlige eksamensopgaver ved at oploade dem som en pdf på Wiseflow. Du vil i forbindelse med terminsprøver komme til at afprøve Wiseflow som afleveringsportal.

Mundtlige eksaminer afholdes online via et videosystem. Du vil i god tid inden eksamen blive informeret om hvordan de mundtlige eksaminer foregår.

Skriv til os

– du er også velkommen til at skrive til os på grønlandsk

//egux.gl/wp-content/uploads/2019/02/Sakkugik-S.png