e2-årig: Kultur eller Science som studieretning?

Denne toårige uddannelse er en studieforberedende uddannelse, som alle, der har taget folkeskolens adgangseksamen kan ansøge. Uddannelsen er på fuld tid og den gennemføres via online undervisning. Hvis du ønsker at blive optaget på uddannelsen, skal du have adgang til internet og have din egen computer. Uddannelsen giver dig mulighed for at tage en videregående uddannelse i Grønland, Danmark og resten af Norden. e2-årig består af en række obligatoriske basisfag, som er ens for begge retninger. Derudover er der studieretningsfag, der er forskellige fra Science og Kultur (se skema).

Undervisningen vil blive gennemført med online klasser, og dine undervisningsmaterialer vil ligeledes være tilgængelige online. Terminsprøver og eksaminer foregår også virtuelt. Du vil have rig mulighed for at være i daglig kontakt med både dine undervisere og dine medstuderende. Uddannelsen er berettiget til udannelsesstøtte, men det er et krav, at du er fuldtidsstuderende og studieaktiv. Dette betyder, at du deltager i undervisningen og afleverer dine opgaver.

Her kan du se eksempler på det faglige niveau for vores e-uddannelser.

e2-årig Science. Uddannelsesnummer 110101
e2-årig Kultur. Uddannelsesnummer 110102

Adgangskrav

Adgangskravene følger GUX bekendtgørelse nr. 3 af 31. januar 2013 om Optagelse på den Gymnasiale uddannelse, dog med følgende justeringer:

Optagelse på baggrund af opfyldelse af karakterkravet eller bestået optagelsesprøve er under forudsætning af tilstrækkelig kapacitet. Det vil sige, at ansøgere ikke har retskrav på optag. 2-årsreglen i lovens § 8 finder dog anvendelse, dvs. at hvis du søger optag mere end to år efter afsluttet folkeskoleeksamen, så skal du til optagelsesprøve – ligesom det gælder at uanset hvornår du har afsluttet folkeskolen, kan du komme til optagelsesprøve, hvis du  ikke opfylder karakterkravet.

Du skal have afsluttet folkeskolens afgangsprøve og vil kunne supplere gennem Majoriaq hvis du mangler nogle kompetencer.

Ansøgning

 • Optagelse på e2-årig kræver, at du har færdiggjort folkeskolen og ikke tidligere har gennemført en gymnasial uddannelse.
 • e2-årige er for både unge og voksne.
 • Du skal sende en motiveret ansøgning med begrundelse for valg af e-løsning og angivelse af ønske om videreuddannelse. [se her forslag til indhold i motiveret ansøgning LINK- uvm]
 • Det er et krav, at du har adgang til en computer med internet, høretelefoner og webcam.

Ansøgningsfrist til skolestart august er den 1. marts. Ansøgning foregår igennem Majoriaq. Hvis du vil vide mere kan du skrive til egux@kti.gl og bede om at blive ringet op.

Kontakt

  – eller ring til studievejledning på tlf. 00299 861630

  Curriculum is empty

  Instructor

  0.0
  0 total
  5
  0
  4
  0
  3
  0
  2
  0
  1
  0