Oversigt

e2-årig er en 2-årig studieforberedende uddannelse for dig der er over 18 år. Uddannelsen er på fuld tid og gennemføres online i gennem internettet. Hvis du ønsker at tage uddannelsen, skal du derfor have adgang til internet og egen computer. Uddannelsen giver adgang til mange videregående uddannelser i Grønland og resten af norden, se liste nedenfor. Uddannelsen indeholder et antal fællesfag, som alle skal tage og en valgfagspakke, som vist i skemaet.

Du vil modtage undervisningsmaterialer og opgaver over internettet og også aflevere over internettet. Dine terminsprøver og eksamener vil ligeledes blive gennemført online ved din computer, på nær nogle enkelte valgfag. Du vil have mulighed for at snakke med din underviser og medstuderende løbende via e-mail, chat og snak. Der vil være krav til at du skal arbejde med dit fag og aflevere noget hver uge for at være studieaktiv.

Uddannelsen er uddannelsesstøtteberettiget.

Her kan du se eksempler på det faglige niveau for vores e-uddannelser.

e2-årige Science uddannelsesnummer 110101
e2-årige Kultur uddannelsesnummer 110102

Alle elever skal tage basisfagene, som er ens for alle, og et antal studieretningsfag, som ligger enten på science- eller kultur-studieretningen.

 

BasisfagStudieretningMålrettet følgende uddannelserGiver også adgang til følgende uddannelser
Grønlandsk A

Dansk A

Engelsk C

Matematik C

Samfundsfag C

Kulturfag C

Geografi C

Idræt fællesfag

Studiemetodik

Studieprojekt

Science studieretning

Biologi B

Kemi C

Mat B / Engelsk B / psykologi C

Læreruddannelsen

Sygepleje- og sundhedsuddannelserne

Biotekniker

Jordemoder

Kultur- og samtidshistorie

Oversættelse og tolkning

Akademiuddannelserne ved NI-Nuuk

Socialrådgiver

Sprog, litteratur og medier

Journalist

Socialpædagog

Kultur studieretning

Samfundsfag B

Religion C

Engelsk B

Mat B/Psykologi C

Læreruddannelsen

Journalist

Socialrådgiver

Socialpædagog

Kultur- og samfundshistorie

Erhvervsøkonomi

Samfundsvidenskab

Jura

Oversættelse og tolkning

Akademiuddannelserne ved NI-Nuuk

Sprog, litteratur og medier

Teologi

Adgangskrav

Adgangskravene følger GUX bekendtgørelse nr. 3 af 31. januar 2013 om Optagelse på den Gymnasiale uddannelse, dog med følgende justeringer:

Optagelse på baggrund af opfyldelse af karakterkravet eller bestået optagelsesprøve er under forudsætning af tilstrækkelig kapacitet. Det vil sige, at ansøgere ikke har retskrav på optag. 2-årsreglen i lovens § 8 finder dog anvendelse, dvs. at hvis du søger optag mere end to år efter afsluttet folkeskoleeksamen, så skal du til optagelsesprøve – ligesom det gælder at uanset hvornår du har afsluttet folkeskolen, kan du komme til optagelsesprøve, hvis du  ikke opfylder karakterkravet.

Du skal have afsluttet folkeskolens afgangsprøve og vil kunne supplere gennem Majoriaq hvis du mangler nogle kompetencer.

Optagelseskrav:

 • Optagelse på e2-årig kræver, at du har færdiggjort folkeskolen og ikke tidligere har gennemført en gymnasial uddannelse.
 • e2-årige er for både unge og voksne.
 • Du skal sende en motiveret ansøgning med begrundelse for valg af e-løsning og angivelse af ønske om videreuddannelse. [se her forslag til indhold i motiveret ansøgning LINK- uvm]
 • Det er et krav, at du har adgang til en computer med internet, høretelefoner og webcam.

Ansøgningsfrist til skolestart august 2019 er d. 1. marts 2019. Ansøgning foregår igennem Majoriaq. Hvis du vil vide mere kan du skrive til egux@kti.gl og bede om at blive ringet op.

Kontakt

  – eller ring til studievejledning på tlf. 00299 867631

  Curriculum is empty

  Instructor

  0.00 average based on 0 ratings

  5 Star
  0%
  4 Star
  0%
  3 Star
  0%
  2 Star
  0%
  1 Star
  0%