e2-årig Science

En 2-årig gymnasie-uddannelse med studieretningen ”science”, som har biologi B og kemi C som studieretningsfag. Uddannelsen er på fuld tid og den gennemføres via online undervisning. For at kunne studere, skal man have adgang til internet og have sin egen computer med webcam. Uddannelsen kan give adgang til videregående uddannelse i Grønland, Danmark og resten af Norden.

Undervisningen vil blive gennemført med online klasser, og undervisningsmaterialerne vil være tilgængelige online. Terminsprøver og eksaminer foregår også virtuelt. Der vil være i daglig kontakt med både undervisere og medstuderende. Uddannelsen er berettiget til uddannelsesstøtte, men det er et krav, at man er fuldtidsstuderende og studieaktiv for at modtage dette. Dette betyder, at man skal deltage i undervisningen og aflevere sine opgaver.

Denne studieretning kræver, at man kommer til Sisimiut på et cirka 2 ugers laboratorie-ophold på andet år af uddannelsen.

Uddannelsens fag ses her:

1.år 2.år
Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk C
Matematik C
Geografi C
Samfundsfag C
Studieprojekt
Idræt fællesfag
Kulturfag C
Studiemetodik
Kemi C
Biologi B
Valgfag:
Matematik B/Engelsk B/Psykologi C

Videregående uddannelser:

Målrettet følgende uddannelser Giver også adgang til følgende uddannelser
Lærer
Sygeplejerske
Sundhedsuddannelser
Biotekniker
Jordemoder
Kultur- og samtidshistorie
Oversættelse og tolkning
Akademiuddannelserne ved NI-Nuuk
Socialrådgiver
Sprog, litteratur og medier
Journalist
Socialpædagog

ANSØGNING

Ansøgningsfrist til skolestart august er den 1. marts.

Ansøgning foregår online på sullissivik.gl, eller via Majoriaq.

Hvis du vil vide mere kan du skrive til os på vores Kontakt-side med dit spørgsmål, eller bede om at blive ringet op. Du kan også ringe til studievejleder på tlf. 861630.

KONTAKT

Har du spørgsmål, eller vil du bare gerne vide mere – er du altid velkommen til at kontakte os.

Send os en mail her

To top