e3-årig Science

Denne toårige uddannelse er en studieforberedende uddannelse, som alle, der har taget folkeskolens adgangseksamen kan ansøge. Uddannelsen er på fuld tid og den gennemføres via online undervisning. Hvis du ønsker at blive optaget på uddannelsen, skal du have adgang til internet og have din egen computer. Uddannelsen giver dig mulighed for at tage en videregående uddannelse i Grønland, Danmark og resten af Norden. e2-årig består af en række obligatoriske basisfag, som er ens for begge retninger. Derudover er der studieretningsfag, der er forskellige fra Science og Kultur (se skema)

En 3-årig gymnasie-uddannelse med studieretningen ”science”, som har biologi B og kemi C som studieretningsfag. Denne studieretning har ekstra undervisning i dansk og matematik, for de der ikke føler sig helt klar til at følge med på gymnasieniveau fra starten. Der er også generelt ekstra tid i hverdagen og mere støtte til den enkelte, end der er på de 2-årige uddannelser.

Uddannelsen er på fuld tid og den gennemføres via online undervisning. For at kunne studere, skal man have adgang til internet og have sin egen computer med webcam. Uddannelsen kan give adgang til videregående uddannelse i Grønland, Danmark og resten af Norden.

Undervisningen vil blive gennemført med online klasser, og undervisningsmaterialerne vil være tilgængelige online. Terminsprøver og eksaminer foregår også virtuelt. Der vil være i daglig kontakt med både undervisere og medstuderende. Uddannelsen er berettiget til uddannelsesstøtte, men det er et krav, at man er fuldtidsstuderende og studieaktiv for at modtage dette. Dette betyder, at man skal deltage i undervisningen og aflevere sine opgaver.

Uddannelsens fag ses her:

1.år 2.år 3.år
Grønlandsk A
Dansk intro
Dansk A
Engelsk C
Matematik Intro
Matematik C
Geografi C
Samfundsfag C
Studieprojekt
Idræt fællesfag
Kulturfag C
Studiemetodik
Biologi B
Kemi C
Engelsk B/Kulturfag B
Matematik B/Psykologi C/Mediefag C

Videregående uddannelser:

Målrettet følgende uddannelser Giver også adgang til følgende uddannelser
Lærer
Sygeplejerske
Sundhedsuddannelser
Biotekniker
Jordemoder
Kultur- og samtidshistorie
Oversættelse og tolkning
Akademiuddannelserne ved NI-Nuuk
Socialrådgiver
Sprog, litteratur og medier
Journalist
Socialpædagog

ANSØGNING

Ansøgningsfrist til skolestart august er den 1. marts.

Ansøgning foregår online på sullissivik.gl, eller via Majoriaq.

Hvis du vil vide mere kan du skrive til os på vores Kontakt-side med dit spørgsmål, eller bede om at blive ringet op. Du kan også ringe til studievejleder på tlf. 861630.

KONTAKT

Har du spørgsmål, eller vil du bare gerne vide mere – er du altid velkommen til at kontakte os.

Send os en mail her

To top